...brána ke spokojenější duši 

Psychologická LGBporadna pro všechny s nevětšinovou citovou a sexuální orientací či odlišnou gender identitou

Telefon: 604 531 984 , Email: soulgayte@email.cz    

Rodinná terapie v kontextu G-L-B

Terapeut pracuje s celou rodinou, která je vnímána jako jeden organismus, jeden sociální systém, kde chování a emoce jednoho člena působí na ostatní jednotky systému. Rodinná terapie je vhodná, zvláště pokud jsou zatíženy vztahy v celé rodině, v rodině se vytváří spojenectví jen některých členů a rodina přestává fungovat jako celek, v rodině jsou přítomná různá tabu, došlo k významné ztrátě (rozvod, smrt) či významné změně (stěhování, příchod nového partnera, nového dítěte), objevují se psychosomatická onemocnění, poruchy chování u dětí, nedaří se zpracovávat vývojové etapy rodiny apod.

Při terapii je možno objevit mechanismy, které spouštějí nebo udržují nepříjemné emoce a problémy členů rodiny i rodiny jako celku, je možno pochopit chování každého člena bez negativního hodnocení – terapeut pracuje s přesvědčením, že každý člen má důvod se chovat přesně tak, jak se chová. Chování může být druhem komunikace v rámci rodiny a pokusem, jak řešit vnitřní konflikty, které souvisejí se vztahy v rodině. Problém, symptom, nemoc může představovat reakci na narušení rovnováhy v rodině. Terapie usiluje mimo jiné o dosažení nové rovnováhy tak, aby rodina mohla fungovat jako celek.

U G-L-B klientů přichází v úvahu:

  • spolupráce s původní rodinou (tzn. G-L-B klienti v roli syna/dcery + jejich rodiče a sourozenci), kde je možno řešit přijetí klienta s jeho sexuální a citovou orientací, coming out, obavy rodičů o své G-L-B děti, neporozumění, napětí a konflikty – rodinná terapie může přinést zklidnění celému rodinnému systému a vychází z ověřeného předpokladu, že změna jedné části systému působí změnu v systému jako celku.
  • spolupráce s rodinou klienta, kterou založil předtím, než objevil/se rozhodl pro „neheterosexuální cestu“ - tématy mohou být např. zpracovávání viny, odpuštění, truchlení, ztráta představ a iluzí, proměna existujících vztahů, obavy z jiného vztahového modelu, sdělování dětem, pokud je klient s partnerkou či partnerem má/vychovává, apod.
  • spolupráce s rodinou, kterou tvoří 2 muži či dvě ženy, kteří vychovávají vlastní či osvojené děti. I přes absenci právní úpravy v ČR (na rozdíl od jiných zemí) je výchova dětí gay a lesbickými páry realitou a díky společenským vlivům (nedostatečné přijetí a podpora ze strany společnosti, diskriminace, chybějící známé identifikační vzory apod.) to může být realita nelehká. Nabízím pomoc při probírání témat, která tyto rodiny řeší – vztahy vůči okolnímu světu, citový a sexuální vývoj dětí, role rodičů při výchově, výchovné styly, předávání hodnot a vše, co se vztahuje k výchově dětí a vztahům s dětmi vůbec.