...brána ke spokojenější duši 

Psychologická LGBporadna pro všechny s nevětšinovou citovou a sexuální orientací či odlišnou gender identitou

Telefon: 604 531 984 , Email: soulgayte@email.cz    

Služby

 • Nabízím konzultace a terapii, zaměřené na psychologii jedince, vztah k sobě samému, či vztahy mezi lidmi, v partnerství a v rodině.
 • Snažím se poskytovat pomoc a péči vyhovující osobnosti klienta a jeho konkrétní životní situaci. Využívám k tomu znalostí a zkušenosti z psychoterapeutického výcviku i praxe. Pracuji s metodami různých terapeutických směrů (gestaltterapie, psychoanalytické a dynamické směry, hlubinná psychologie, imaginace, relaxace).
 • Rád objevuji originalitu klientů – každý terapeutický proces trvající delší dobu je jedinečnou cestou klienta a jeho rozvojem či proměnou. V terapii se utváří „nová vnitřní realita“, často nové spojení mezi myslí, emocemi a tělem. Věřím a mám zkušenost, že terapie je jednou z cest, jak lze dospět k větší celistvosti a spokojenosti, která není prchavá a povrchní. Terapie je investice do duše, kterou Vám nikdo nemůže vzít.
 • V případě akutní potřeby nebo rozsáhlejších psychických problémů či poruch je možné spolupracovat i s psychiatrem, kterého Vám doporučím a který Vám může pomoci předepsáním vhodných léků. V některých situacích je taková intervence na dvou rovinách (terapie + medikace) ve prospěch klienta a urychlí postup vpřed.
 • V současné době již z kapacitních důvodů neposkytuji online-poradenství. Mailová komunikace slouží pro objednání konzultací.

Vaše téma a potřeba psychologické pomoci se může týkat vás samých, vašich vztahů, konkrétní situace či životní cesty. V zeleném rámečku v levé části stránek naleznete příklady témat a situací, se kterými se na mě můžete obrátit. Příklady možných témat uvádím i zde:

Vztah k sobě

 • identita (kým jsem a kým chci být, mé místo ve světě, co mě ovlivňuje, určuje a/nebo ovládá)
 • emoce - porozumění a zvládání úzkosti, strachu, hněvu, smutku, zklamání, poruchy nálad
 • zpracovávání ztrát (blízkých osob, vztahů, práce, domova, životních možností, představ či přání)
 • odpoutávání se od zažitých (nevědomých) vzorců ovlivňujících vztahy a prožívání
 • péče o sebe, sebehodnota, sebedůvěra
 • tvořivost, originalita, překonávání stereotypů
 • vytváření vlastní životní filozofie, životních hodnot a postoje k životu
 • genderová témata - role muže, ženy, touha, sexuální a citová identita

Vztahy - partneři, rodiče, děti, ...

 • intimita a individualita (život v blízkém vztahu a zachování vlastní osobitosti)
 • závislosti ve vztazích, potíže při navazování bližších vztahů, při odchodu z „nefungujících“ vztahů
 • obavy z otevřenosti, nemožnost otevřené komunikace, (ne)porozumění, tabu, citová zranění
 • partnerské konflikty, komunikace, rozchod, nevěra a nedůvěra, žárlivost
 • moc a bezmoc, nejistota, potřeba kontroly ve vztazích, vina a pocity viny, odpuštění
 • problémy v rodině – výchova dětí, výchovné styly, role rodičů, separace dětí z rodiny, poruchy chování u dospívajících

Krize - osobní, vývojová, vztahová, psychospirituální – zvládání zátěže, emocí a problémů, které krize přináší – krize jako šance nového začátku či změny

Péče o duši – imaginace (práce s představivostí), sny, symboly, spiritualita