...brána ke spokojenější duši 

Psychologická LGBporadna pro všechny s nevětšinovou citovou a sexuální orientací či odlišnou gender identitou

Telefon: 604 531 984 , Email: soulgayte@email.cz    

 

SOULGAYTE - psychologická LGBT poradna, psychologické/psychoterapeutické poradenství Praha

Soulgayte je místem pro LGBT muže/kluky, ženy/holky a jejich blízké, kam mohou přijít se svým trápením, svými psychickými potížemi, nevyřešenými tématy, touhami, hledáním, otázkami, pocity a myšlenkami. Témata mohou souviset se sexuální orientací či gender identitou nebo může jít o psychické prožitky, nálady, stavy a potíže, které se orientace a identity přímo netýkají, ale klienti je chtějí probrat v místě, kde jejich orientace bude přijímána, nebude zpochybňována a problematizována. Klienti mohou využít služeb psychologa a psychoterapeuta, který s nimi bude hledat cestu, jak

 • najít či obnovit pocit spokojenosti,
 • zařadit do života svou citovou a sexuální orientaci jako pozitivní skutečnost a možnost originální životní cesty
 • projít náročnou situací, těžkým životním obdobím, krizí,
 • zpracovávat obtížné události, traumatické zážitky a životní ztráty,
 • rozumět více pocitům svým i druhých lidí,
 • cítit se lépe sám se sebou i ve vztazích,
 • vyrovnávat se s překážkami, změnami či (duševní) nemocí,
 • přispět k rozvoji osobnosti a poznávání vnitřního-duševního světa.

V poradně můžete očekávat:

 • bezpečný – queer friendlyprostor pro probírání všeho, co se LGBT problematiky týká - životní styl, coming out, partnerství, rodičovství, rodina, radosti či starosti spojené s nevětšinovou sexuální a citovou orientací (své vlastní či blízké osoby).
 • profesionalitu – znalosti a zkušenosti psychologa a psychoterapeuta získané studiem psychologie, sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem, skupinovou i individuální terapií, supervizí a psychologickou praxí
 • citlivý přístup vycházející z respektování jedinečnosti člověka, empatii a schopnost naslouchat a reagovat na probíraná témata klienta
 • podporu pro překonávání překážek, které se v životě objevují
 • zprostředkování náhledu a prohloubení porozumění situaci, v níž klient je a ze které je těžké se odrazit a pohnout dál
 • úlevu od intenzivních nepříjemných emocí, nepříjemných myšlenek, doléhajících starostí
 • důvěru a diskrétnost
 • vstřícnost při objednání konzultací
 • výhody oproti státním poradnám
  • údaje o Vás nejsou nikde evidovány, nikomu předávány
  • nemusíte čekat dlouhou dobu na objednání konzultace
  • konzultace nejsou limitovány dle požadavků zdravotních pojišťoven
  • menší byrokratická zátěž přispívá k tomu, že je možné věnovat maximální péči klientům a terapii samé
  • placené služby často působí lépe na motivaci a zodpovědnost – klienti mají větší zájem na tom, aby terapie pokračovala a abychom došli k výsledku, který je uspokojující.


Soulgayte je součástí mé soukromé psychologické praxe. Chci přispívat k tomu, aby lidé objevovali a žili svou jedinečnost, prožívali naplnění života a vnitřní svobodu. Takový svět chci utvářet a otvírat jeho brány.